Hoàn công nhà quận Bình Tân cần những thủ tục gì?

 Thủ tục Hoàn Công Nhà Ở Quận Bình Tân, là một thủ tục Hành Chính do cơ quan có thẩm quyền nhà nước cấp cho tổ chức hoặc cá nhân sau khi hoàn thành công trình xây dựng

Có xin giấy phép xây dựng ,Hoàn công nhà ở là một thủ tục hết sức quan trọng để hoàn thiện về mặt pháp lý và giá trị cho ngôi nhà của chính mình ( cập nhập hiện trạng mới nhất lên trên sổ hồng), hoàn công quận bình tân nếu không xây hết phép thì vẫn bị tính là xây dựng không đúng phép nên chưa hoàn công được (  tùy theo trường hợp nhỏ hơn phép trước ngày 1/1/2015 vẫn có thể làm dược)

Hoàn công tạo điều kiện cho giao dịch công chứng mua bán cho tặng được dể dàng và thuận lợi hơn

Nội dung chính trong bài:
Những Điều Cần Chú Khi Xin Phép Để Sau Này Được Hoàn Công 
Quy Trình Hoàn Công Nhà Ở Cấp Ra Sổ Hồng Mới Quận Bình Tân
Thời Gian Hoàn Công – Đổi Sổ Hồng Mới Tại Quận Bình Tân
Phí dịch vụ và Phí nhà nước phải đóng
Hồ sơ mẫu công ty chúng tôi đã làm
Mọi Thông Tin Vui Lòng Liên Hệ : 0903 836 839 Mr Hải
 

1. Hoàn công và căn cứ pháp lý thủ tục hoàn công xây dựng
1.1. Hoàn công, hồ sơ hoàn công là gì?

- Hoàn công: thực hiện thủ tục hoàn công nhà ở riêng lẻ hay các công trình xây dựng là điều kiện quan trọng để cơ quan có thẩm quyền cấp giấy hoàn công hay cấp đổi lại sổ hồng.

- Sổ hồng hoàn công là gì? Sổ hồng hoàn công là sổ được cấp đổi lại sổ cũ có bổ sung những thay đổi hiện trạng về nhà đất sau khi hoàn công. Đây cũng là việc cần làm để xác lập quyền sở hữu tài sản, công trình xây dựng trên đất sau khi hoàn thành việc xây dựng.

Hồ sơ hoàn công nhà ở tư nhân hay công trình xây dựng là tổng hợp tất cả các giấy tờ liên quan tới vấn đề xây dựng theo quy định của nhà nước để làm căn cứ thẩm tra công trình và cấp sổ hồng hoàn công.

1.2. Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hoàn công công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ
Thủ tục hoàn công hay hoàn công xây dựng là một trong những thủ tục hành chính được pháp luật quy định bắt buộc phải thực hiện đối với công trình đã được cấp phép xây dựng.

Thủ tục hoàn công nhà ở, công trình xây dựng là bắt buộc đối với công trình được cấp phép. Còn đối với những công trình không phải xin cấp giấy phép xây dựng sẽ không cần thực hiện các thủ tục hoàn công xây dựng.

Việc thực hiện các bước lập hồ sơ hoàn công hoàn công công trình xây dựng chính là một trong những thủ tục nhằm xác nhận sự kiện là bên chủ đầu tư, thi công đã hoàn thành tất cả các hạng mục công trình xây dựng mà trước đó đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng.

Căn cứ quy định về thủ tục và quy định về hồ sơ hoàn công hiện nay dựa vào Luật xây dựng 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, văn bản pháp luật liên quan bao gồm:

Luật Xây dựng năm 2014
Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (Nghị định 46/2015/NĐ-CP);
Thông tư số 26/2016/tt/bxd quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
Thủ tục, hồ sơ hoàn công công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ

Thủ tục, hồ sơ hoàn công công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ

2. Thủ tục và hồ sơ hoàn công công trình xây dựng
Theo quy định thì những công trình xây dựng đã được cấp phép xây dựng khi hoàn thành sẽ phải thực hiện các thủ tục hồ sơ hoàn công xây dựng nhà ở riêng lẻ, tư nhân hay các công trình xây dựng khác. Chính vì vậy, thời điểm để thực hiện thủ tục hồ sơ hoàn công xây dựng chính là sau khi đã hoàn thành xong các hạng mục công trình được cấp phép trong giấy phép xây dựng.

Nhà thầu thi công sẽ có trách nhiệm hoàn thiện thi công, thu dọn hiện trường, lập bản vẽ hoàn công và chuẩn bị các tài liệu hồ sơ biên bản hoàn công công trình xây dựng như biên bản nghiệm thu công trình đầy đủ theo hạng mục được cấp phép.

Việc thực hiện hoàn công sẽ cần thực hiện qua các bước làm hồ sơ hoàn công nhà riêng lẻ và công trình khác cụ thể dưới đây:

2.1. Chuẩn bị làm hồ sơ hoàn công nhà ở tư nhân, công trình xây dựng
Bước đầu tiên để làm thủ tục hoàn công nhà ở, công trình xây dựng đó là chuẩn bị đầy đủ bộ: Hồ sơ xin xác nhận công trình hoàn công.

Cách làm hồ sơ hoàn công công trình xây dựng là chủ đầu tư chuẩn bị các giấy tờ sau:

02 Giấy báo kiểm tra công trình hoàn thành (Bản chính)
01 Giấy xin phép xây dựng nhà ở (Bản sao, có sao y chứng thực)
01 Bản vẽ thiết kế xây dựng nhà ở tư nhân (Bản vẽ này không cần chứng thực sao y).
02 Bản vẽ hoàn công - Vẽ hiện trạng hoàn công công trình xây dựng được cấp phép (Bản chính)
01 Bản hợp đồng xây dựng (hợp đồng thi công) với đơn vị có giấy phép hành nghề (Bản sao). Hoặc thêm biên lai thu thuế xây dựng.
01 Bản giấy phép hành nghề của đơn vị thi công (bản sao có chứng thực sao y.
Chuẩn bị hồ sơ hoàn công nhà ở và các công trình xây dựng

Chuẩn bị hồ sơ hoàn công nhà ở và các công trình xây dựng

2.2. Nộp hồ sơ hoàn công công trình xây dựng​​​​​​​
Sau khi hoàn thành bộ hồ sơ hoàn công xây dựng thì chủ đầu tư sẽ nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục hoàn công nhà ở theo phân cấp như sau:

- Nộp hồ sơ hoàn công công trình xây dựng tại sở Xây dựng:

Công trình hoàn công là công trình cấp đặc biệt, cấp 1, những công trình tôn giáo, di tích lịch sử, miếu đình, tượng đài, quảng cáo, tranh hoành tráng, công trình trên các tuyến, trục đường chính thành phố do UBND thành phố quy định thì người làm hồ sơ hoàn công sẽ nộp hồ sơ tại SXD.

- Nộp hồ sơ hoàn công công trình xây dựng tại UBND quận:

Công trình hoàn công nhà ở riêng lẻ, nhà ở tư nhân của người dân và các công trình xây dựng khác không thuộc nhóm công trình do sở xây dựng và thuộc địa giới hành chính quận nào thì sẽ nộp hồ sơ làm thủ tục hoàn công tại UBND quận, huyện đó.

- Nộp hồ sơ hoàn công xây dựng tại Ban quản lý đầu tư và xây dựng các khu đô thị mới, khu công nghiệp, chế xuất, khu công nghệ cao:

Công trình hoàn công thuộc công trình là xây mới, xây dựng tạm, sửa chữa cải tạo mà theo quy định phải xin giấy phép xây dựng nằm trên trên phạm vi ranh giới khu đô thị, chế xuất, công nghiệp đó.

- Nộp hồ sơ hoàn công xây dựng tại UBND xã:

Công trình hoàn công là nhà ở riêng lẻ ở điểm khu dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng thuộc địa giới hành chính xã.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ giấy hoàn công thì tiếp nhận và ghi biên nhận hẹn phúc đáp hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ còn sai sót, thiếu thì bộ phận tiếp nhận sẽ trả hồ sơ và yêu cầu hoàn thành các giấy tờ còn thiếu. Sau khi bổ sung đầy đủ theo yêu cầu thì quay trở lại nộp hồ sơ.

Thủ tục hoàn công công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ

Thủ tục hoàn công công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ

2.3. Hoàn thành các nghĩa vụ nộp lệ phí hoàn công nhà ở
Sau khi nộp hồ sơ hoàn công nhà ở, công trình xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền thì chủ đầu tư sẽ chờ đợi kết quả nghiệm thu hoàn thành các hạng mục công trình xây dựng. Đồng thời, chủ đầu tư sở hữu công trình sẽ cần thực hiện các khoản lệ phí hoàn công nhà ở.

Quy định thủ tục hoàn công nhà ở xác định nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ đầu tư công trình đó là phải nộp các khoản lệ phí hoàn công nhà ở. Lệ phí này gọi là lệ phí trước bạ hoàn công.

Lệ phí trước bạ hoàn công được thu căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định 45/2011/NĐ-CP quy định về lệ phí trước bạ thì nhà đất là một trong những đối tượng phải chịu thuế trước bạ.

Đồng thời xác định trách nhiệm của người nộp lệ phí trước bạ là người có tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí theo quy định khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Do đó, việc làm hồ sơ hoàn công, thủ tục hoàn công xây dựng là cách thức xác nhận lại quyền sở hữu nhà đất của chủ đầu tư nên phát sinh căn cứ nộp lệ phí trước bạ.

Tuy nhiên không phải đối tượng nhà đất nào khi làm hồ sơ hoàn công đều phải nộp thuế trước bạ bởi Điều 4 định 45/2011/NĐ-CP quy định về các trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ. Trong đó, khoản 11 điều này quy định trường hợp: Nhà ở của hộ gia đình, cá nhân tạo lập thông qua hình thức phát triển nhà ở riêng lẻ sẽ không phải chịu thuế trước bạ khi hoàn công công trình. Chỉ khi hoàn công công trình chỉ phát sinh nghĩa vụ nộp thuế xây dựng cơ bản do chi cục thuế thu của nhà thầu xây dựng theo hợp đồng xây dựng.

Trên đây là các các bước lập hồ sơ hoàn công nhà ở riêng lẻ tư nhân và hoàn công các công trình xây dựng khác theo quy định của pháp luật hiện hành từ khi có hiệu lực. Các bước làm thủ tục hoàn công nhà tử 2015, 2016, 2017, 2018 và thời gian tới đều tuân thủ các bước trình tự, thủ tục như trên.

3. Mọi Thông Tin Vui Lòng Liên Hệ :

- Hotline :  0903. 836.839 
- Công ty TNHH DV Bất Động Sản Nhà Sài Gòn 365.
- Trụ sở chính :
503/4A Chién Lược, Phường Tân tạo, Q Bình Tân - Tp.HCM
- https://www.nhasaigon365.com
Ngoài Ra Công Ty Chúng Tôi Hỗ Trợ Tư Vấn Giấy Tờ Nhà Đất
- Phone : 0903.836.839 Mr Hải
- Gmail :ngochai.bds@gmail.com
https://sites.google.com/site/dichvunhadatquanbinhtan/
https://sites.google.com/site/dichvukekhaidisan/
https://sites.google.com/site/dichvugiaytonhadatbinhtan/
https://sites.google.com/site/dichvudodacnhadat/
https://sites.google.com/site/dichvuhoancongnhadat/
https://sites.google.com/site/dichvugiaytonhadatsaigon/

UBND Các Quận Huyện Tp.Hồ Chí Minh

47 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé,Quận 1,Tp. Hồ Chí Minh
249  Lương Định Của,Phường An Phú, Quận 2,Tp. Hồ Chí Minh
185 Cách Mạng Tháng 8, Phường  4,Quận 3,Tp. Hồ Chí Minh
5 Đoàn Nhữ Hoài, Phường  12,Quận 4,Tp. Hồ Chí Minh
203  An Dương Vương, phường 08, Quận 5 ,Tp. Hồ Chí Minh
107  Cao Văn Lầu, Phường 01, Quận 6 ,Tp. Hồ Chí Minh
7 Đường Tân Phú, Phường Tân Phú Quận 7,Tp. Hồ Chí Minh
4 Phạm Thế Hiển, Đường 1011 ,Phường 05, Quận 8,Tp. Hồ Chí Minh
2/304 Xa lộ Hà Nội, Phường Hiệp Phú, Quận 9,Tp. Hồ Chí Minh
474 Đường 3/2, Phường 14,Quận 10,Tp. Hồ Chí Minh
270, Bình Thới, Phường 10, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh
1 Lê Thị Riêng,Phường Thới An, Quận 12,Tp. Hồ Chí Minh
19, Đường Quang Trung,Phường 10 Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
387A Trường Chinh,Phường 12,Quận Tân Bình Tp. Hồ Chí Minh
520 Kinh Dương Vương,Phường An Lạc,Tp. Hồ Chí Minh
70 Thoại Ngọc Hầu,Phường Phú Thạnh,Quận Tân Phú,Tp. Hồ Chí Minh
155 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11,Quận Phú Nhuận,Tp. Hồ Chí Minh
 6 Phan Đăng Lưu, Phường 14, Quận Bình Thạnh,Tp. Hồ Chí Minh
43 Nguyễn Văn Bá, Phường Bình Thọ,Quận Thủ Đức,Tp. Hồ Chí Minh
1 Lý Nam Đế,TT Hóc Môn, Huyện Hóc Môn,Tp. Hồ Chí Minh
77 Đường tỉnh 8, Củ Chi,Tp. Hồ Chí Minh
349 Tân Túc, TT.Tân Túc,Huyện Bình Chánh,Tp. Hồ Chí Minh
330 Phú Xuân,TT Phú Xuân,Huyện Nhà Bè,Tp. Hồ Chí Minh
Đường Lương Văn Nho, khu phố Giồng Ao, TT. Cần Thạnh, Huyện  Cần Giờ,Tp. Hồ Chí Minh

 

BÌNH LUẬN

Không có bình luận.
Ý KIẾN CỦA BẠN
Copyright 2018 © Nhà Sài Gòn 365, Design by HoKaLife